Maatregelen corona

Op deze pagina vind je een overzicht van de maatregelen die we nemen om de verspreiding van het Corona virus te voorkomen.

Algemene regels bij zwembadbezoek (volgens RIVM)

Toegang tot het zwembad en faciliteiten

Leszwemmen (meisjes Kardinge en Parrel)

Trimgroepen dames woensdag en vrijdag

 

Algemene regels bij zwembadbezoek (volgens RIVM)

Voor bezoekers zwembad (zwemmers/begeleidersunnamed

1. Iedereen van 12 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot personen van 12 jaar en ouder. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling en tot volwassenen geen afstand te houden.
Ook leden van 1 huishouden hoeven dat niet.

2. Volg altijd de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen op; in dit geval de coronaverantwoordelijke persoon binnen onze vereniging.

3. Was voorafgaand aan en na afloop van het zwembadbezoek je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden en gebruik de desinfectiemiddelen bij de ingang van de locatie.

4. Beperk de aanrakingen met deuren, hekken, bankjes e.d. tot het noodzakelijke minimum;

5. Blijf thuis als u de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt:neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

6. Blijf thuis als iemand in uw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;

7. Blijf thuis als iemand in uw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);

8. Blijf thuis als u het coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een test) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld;

9. Blijf thuis als u in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld;

10. Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

11. Geforceerd stemgebruik, zoals schreeuwen en zingen, is niet toegestaan.

12. Verplichting om een mondkapje te gebruiken in de openbare ruimte van het zwembad.

 

Toegang zwembad en faciliteiten

Routing/aanmelden:
1. De route van aankomst en vertrek in het zwembad is duidelijk zichtbaar;

2. In de badinrichting zijn 1,5 meter zones en routes aangegeven. De routing wordt dusdanig bepaald dat bezoekers elkaar niet of zo min mogelijk kruisen;

3. Inchecken gebeurt bij de “corona-verantwoordelijke persoon” van de vereniging. In de Kardinge is dat in de gang nadat u door de tourniquet bent gegaan. In de Parrel is dat in de hal van het zwembad, voordat u door de tourniquet gaat.

4. De corona-verantwoordelijke persoon bewaakt het aantal aanwezige bezoekers zodanig dat de 1,5 meter afstand niet in het geding komt.

Omkleden:
1. Deelnemers komen met hun zwemkleding onder de gewone kleding aan naar het zwembad.

2. Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de les naar de ingang van de locatie.

3. Volg de aangegeven route naar de zwemzaal (hiermee kunnen we de verschillende groepen scheiden. Ingaand en uitgaand publiek lopen zo niet tegen elkaar in).

4. Aan het bad kleedt u zich om op de daarvoor aangegeven plaats. Neem een tas mee, waarin de kleding kan worden opgeborgen. Deze kan dan op een aangegeven plaats worden neergezet.

5. De douches zijn gesloten. Voor het omkleden kan gebruik gemaakt worden van de wisselcabines of de gemeenschappelijke kleedruimten, mits de 1,5 meterrichtlijn gewaarborgd kan worden (volg hiervoor de instructies van de corona-verantwoordelijke persoon op).

Douche en toiletgebruik:

1. Er kan gebruik gemaakt worden van de douches

2. Bezoekers/zwemmers worden voorafgaand aan bezoek verzocht thuis naar toilet te gaan;

3. Toiletbezoek is mogelijk maar dient tot een minimum beperkt te worden.

 

Overige faciliteiten:

1. De sportkantines zijn beperkt geopend

2. De tribunes zijn gesloten, er is geen mogelijkheid om te kijken naar de zwemles

Leszwemmen (meisjes Kardinge en Parrel)

Leszwemmen voor kinderen (tot max. 10 jaar) die moeten worden begeleid door een ouder:
1. Zorg ervoor dat je kind al thuis naar het toilet is geweest.

2. U komt samen met uw kind bij de ingang van het zwembad. De kinderen hebben hun zwemkleding al aan onder de gewone kleding. In de hal kleden de meisjes zich uit en één van onze dames neemt de zwemstertjes in badpak mee de zwemzaal in en draagt ze over aan de zwemjuf.

3. U kunt helaas niet plaatsnemen op de tribune, maar moet buiten het gebouw wachten.

4. We vragen u om uiterlijk 5 minuten voordat de les is afgelopen binnen te zijn in een kleedkamer. Wij brengen uw kind(eren) naar de kleedkamers, waar u ze kunt helpen met afdrogen en aankleden. Als de kleedkamers vol zijn (maximaal 4 of 5 volwassenen per kleedkamer) vragen we u om gebruik te maken van de wisselcabines.

5. De tribune is tijdens de zwemles gesloten, ouders dienen buiten het zwembad te wachten.

6. Ouders houden te allen tijde 1,5 meter afstand tot personen van 12 jaar en ouder die niet uit
hetzelfde huishouden komen.

6. Zorg dat je 1,5 meter afstand houdt tot andere ouders en de zweminstructeurs en volg de
andere adviezen van het RIVM zoals: blijf thuis bij klachten (zie boven).

Zwemlessen:
1. De zweminstructeur geeft zoveel mogelijk les op een afstand van 1,5 meter van de kinderen
ouder dan 12 jaar en volwassenen, in het water geldt deze afstandsbeperking ook.

2. Bij kinderen tot en met 12 jaar is geen afstandsbeperking van kracht;

3. De zweminstructeur houdt een afstand van 1,5 meter aan tot ouders/verzorgers en
begeleiders.

Trimgroepen dames woensdag en vrijdag

1. De toezichthouder/instructeur/trainer blijft zoveel mogelijk op een afstand van 1,5
meter van de zwemmers vanaf de kant;

2. Tijdens het zwemmen houden we ook 1,5 meter afstand tot andere zwemmers.

3. Direct na de activiteit dient de 1,5 meter-norm in acht genomen te worden.

4. Het is niet gewenst om elkaar actief op te zoeken of te benaderen.

 

Na het zwemmen:
Er is geen gelegenheid om koffie/thee te drinken in het zwembad.