Algemene ledenvergadering 22 maart 2023

Geplaatst op 12-02-2023  -  Categorie: Algemeen

De algemene ledenvergadering zal worden gehouden op woensdag 22 maart 2023 in de vensterschool achter de Parrel. Aanvang 20.00 uur.
Alle leden boven de 18 jaar zijn statutair verplicht deze vergadering bij te wonen.

Schriftelijke afzegging alleen bij:

De secretaris; Rita Kamphuis
Hubertushof 8
9751 EB Haren
emailadres: ruutseb.[antispam].@dzngroningen.nl

Het financieel verslag is 1 week voor de vergadering af te halen bij de penningmeester.

AGENDA

1. Opening door de voorzitter
2. Notulen vorige vergadering
3. Ingekomen stukken
4. Jaarverslag 2022 van de secretaris
5. Jaarverslag 2022 van de penningmeester
6. Verslag kascommissie 2022. Kascommissie: Hennie Huisinga en Lisa Schreuder.
7. Benoeming kascommissie

PAUZE

8. Bestuursverkiezing. Aftredend in 2023 is Joyce Rademaker (herkiesbaar). Tegenkandidaten kunnen zich tot 5 dagen voor de jaarvergadering aanmelden bij de voorzitter.
9. Contributie
10. Mededelingen
11. Reisje dames
12. Rondvraag
13. Sluiting