Algemene ledenvergadering AFGELAST

Geplaatst op 09-03-2020  -  Categorie: Algemeen

1554569-719953878081690-7117426110443132725-n

Algemene ledenvergadering


 

 

De algemene ledenvergadering zal worden gehouden op een nader te bepalen datum.

Alle leden boven de 18 jaar zijn statutair verplicht deze vergadering bij te wonen.

Schriftelijke afzegging alleen bij:

De secretaris; 

Evelien Steenhuis
H. Hasekampsingel 53
9617 EV Harkstede
emailadres : artsiooksiuhneetse.[antispam].@home.nl


Het financieel verslag is 1 week voor de vergadering af te halen bij de penningmeester.

AGENDA

1. Opening door de voorzitter
2. Notulen vorige vergadering
3. Ingekomen stukken
4. Jaarverslag secretaris
5. Jaarverslag penningmeester
6. Verslag kascommissie bestaande uit Alberdina van der Graaf en Marjolijn Folkers.
7. Benoeming kascommissie

PAUZE

8. Bestuursverkiezing. Aftredend zijn Laura Zuidema en Marga Dijk (beiden herkiesbaar)
9. Contributie
10. Mededelingen
11. Reisje dames
12. Rondvraag
13. Sluiting